Cyfrowi nomadzi mogą cieszyć się pracą i życiem w różnych europejskich krajach dzięki specjalnie opracowanym wizom. Poniżej przedstawiamy przegląd warunków uzyskania wiz dla cyfrowych nomadów, w tym wymagany miesięczny dochód, koszt wizy, czas trwania oraz korzyści w każdym kraju.

1. Albania

 • Miesięczny dochód: Minimum 2500 euro
 • Koszt wizy: Około 100 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia do 5 lat
 • Opodatkowanie: Brak podatków od dochodów zagranicznych w pierwszym roku
 • Korzyści: Niski koszt życia, piękna przyroda, bogata kultura

2. Czarnogóra

 • Miesięczny dochód: Minimum 1350 euro
 • Koszt wizy: Około 65 euro za rejestrację, dodatkowe opłaty za przedłużenie
 • Czas trwania wizy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy
 • Opodatkowanie: Nie obowiązuje, jeśli pobyt jest krótszy niż 183 dni w roku
 • Korzyści: Malownicze krajobrazy, dogodne położenie do podróży po Europie

3. Portugalia

 • Miesięczny dochód: Minimum 700 euro
 • Koszt wizy: Zależy od typu wizy
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia do 5 lat
 • Opodatkowanie: Ulgi podatkowe dla nowych rezydentów w ramach programu NHR (Non-Habitual Residency)
 • Korzyści: Przyjemny klimat, niski koszt życia, rozwinięta infrastruktura dla biznesu i turystyki

4. Hiszpania

 • Miesięczny dochód: Minimum 2334 euro
 • Koszt wizy: Około 75 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia do 5 lat
 • Opodatkowanie: Podatki od dochodów uzyskanych w Hiszpanii
 • Korzyści: Bogata kultura, wysoka jakość życia, dostęp do strefy Schengen

5. Grecja

 • Miesięczny dochód: Minimum 3500 euro
 • Koszt wizy: Około 75 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia do 2 lat
 • Opodatkowanie: Ulgi podatkowe dla nowych rezydentów
 • Korzyści: Piękny klimat, bogate dziedzictwo historyczne, wysoka jakość życia

6. Chorwacja

 • Miesięczny dochód: Minimum 2300 euro
 • Koszt wizy: Około 80 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, bez możliwości przedłużenia
 • Opodatkowanie: Korzystne warunki dla cyfrowych nomadów
 • Korzyści: Piękne wybrzeża, niski koszt życia, dogodne położenie do podróży po Europie

7. Estonia

 • Miesięczny dochód: Minimum 3504 euro
 • Koszt wizy: 80-100 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, bez możliwości przedłużenia
 • Opodatkowanie: Brak podatku od dochodów zagranicznych
 • Korzyści: Wysoki poziom cyfryzacji, rozwinięta infrastruktura dla biznesu

8. Islandia

 • Miesięczny dochód: Minimum 7100 euro
 • Koszt wizy: Około 100 euro
 • Czas trwania wizy: 6 miesięcy, bez możliwości przedłużenia
 • Opodatkowanie: Podatki od dochodów uzyskanych w Islandii
 • Korzyści: Piękne krajobrazy, wysoka jakość życia

9. Niemcy

 • Miesięczny dochód: Brak stałej kwoty, ale wymagane są wystarczające oszczędności
 • Koszt wizy: Około 100 euro
 • Czas trwania wizy: Do 3 lat, z możliwością przedłużenia
 • Opodatkowanie: Podatki od dochodów uzyskanych w Niemczech
 • Korzyści: Wysoka jakość życia, rozwinięta gospodarka, dostęp do strefy Schengen

10. Malta

 • Miesięczny dochód: Minimum 2700 euro
 • Koszt wizy: 300 euro dla głównego wnioskodawcy, 300 euro za każdego członka rodziny
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia do 3 lat
 • Opodatkowanie: Brak podatku od dochodów zagranicznych
 • Korzyści: Dostęp do strefy Schengen, język angielski, rozwinięta infrastruktura

11. Cypr

 • Miesięczny dochód: Minimum 3500 euro
 • Koszt wizy: 70 euro za złożenie wniosku i 70 euro za każdy przedłużony rok
 • Czas trwania wizy: 1 rok z możliwością przedłużenia
 • Opodatkowanie: Niskie podatki
 • Korzyści: Przyjemny klimat, wysoki standard życia, rozwinięta infrastruktura

12. Rumunia

 • Miesięczny dochód: Minimum 3500 euro
 • Koszt wizy: 100 euro
 • Czas trwania wizy: 1 rok, z możliwością przedłużenia
 • Opodatkowanie: Podatki od dochodów uzyskanych w Rumunii
 • Korzyści: Niski koszt życia, rozwinięta infrastruktura internetowa

Te wizy umożliwiają cyfrowym nomadom legalną pracę i życie w różnych krajach Europy, ciesząc się ich kulturalnymi i zawodowymi korzyściami.